De Praktijk

Mijn naam is Ali Al-Nabawy. Ik ben sinds begin 2011 werkzaam als psychiater.

Zowel mijn geneeskunde studie als mijn specialisatie tot psychiater heb ik in Nederland gevolgd en afgerond.

In de afgelopen 12 jaar heb ik, binnen diverse settingen, ervaring opgedaan op het gebied van diagnosestelling en behandeling van o.a. depressie, angst, ADHD, PTSS, psychotische problemen, bipolaire stoornis en persoonlijkheidsproblematiek. Hiernaast heb ik ook ruim ervaring opgedaan als transculturele psychiater.

Mijn Praktijk

U kunt bij mijn praktijk terecht voor diagnostiek en behandeling van de volgende klachten en problemen: depressieve stoornissen, angststoornis waaronder paniek en dwangstoornis, ADHD, licht tot matig psychotische problemen, licht tot matig bipolaire stoornis en traumagerelateerde klachten (PTSS).

Behandelmogelijkheden

De behandeling kan uit het volgende bestaan:

  • Farmacotherapie (medicatie).
  • EMDR.
  • Schemagerichte therapie.
  • Cognitieve gedragstherapie (CGT).
  • Interpersoonlijke therapie (IPT).
  • Imaginaire exposure.

Uw klachten en hulpvraag vormen de basis voor uw behandeling. Het behandelplan wordt in overleg met u opgesteld.

Op dit moment bedraagt de wachttijd vanaf het moment van verwijzing tot het intakegesprek ongeveer 3 maanden.

Indien nodig kan een behandeling in het Arabisch uitgevoerd worden.

Graag uw aandacht voor het volgende:

*Momenteel kunnen alleen patiënten uit Rotterdam en directe omgeving in behandeling genomen worden.

*Een combi-behandeling met externe zorgaanbieders (bijv. een psychotherapeut of een psycholoog) is helaas niet mogelijk. De reden hiervoor is o.a dat er diverse psychotherapeutische behandelmogelijkheden binnen mijn praktijk zijn. Indien er een ander zorgtraject is, dient deze eerst afgesloten te worden alvorens in aanmerking te kunnen komen voor een zorgtraject bij mijn praktijk. 

*Indien er bij u reeds de diagnose ADHD is gesteld en u een hulpvraag heeft ten aanzien van medicatie dan is dit uiteraard mogelijk. U dient wel de eerdere verslaggen/brieven, waar blijkt dat ADHD gesteld was, te overleggen. 

Praktijkadres